en-USvi-VN

TIN TỨC & SỰ KIỆN

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

3. Tin học Ứng dụng

 • Chuyên ngành Tin học Ứng dụng trong Quản lý Đô thị

4. Công nghệ Kỹ thuật Trắc địa

 • Chuyên ngành Trắc địa Công trình

5. Quản lý Xây dựng

 • Chuyên ngành Kinh tế Xây dựng

6. Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc

 • Chuyên ngành Công nghệ Kiến trúc Dân dụng và Công nghiệp

7. Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

 • Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

THỰC TẬP

 • Sinh viên khối Cao đẳng Quản lý xây dựng K9 thực tập trải nghiệm tại Công ty Canon Việt Nam...

  Tháng 3 năm 2015
 • Sinh viên lớp Cao đẳng Kiến trúc K10 thực tập đo vẽ các công trình kiến trúc tại Thừa Thiên Huế

  Tháng 9 năm 2015
 • Sinh viên lớp Kiến trúc thực tập tại công trường Goldmark City - 126 Hồ Tùng Mậu

  Tháng 12 năm 2015